บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นบ่อน้ำพุร้อนผุดขึ้นจากใต้ดินมีน้ำพุร้อนอยู่ 3 แห่ง มีอุณภูความมร้อนประมาณ 45-60 องศาเซลเซียส มีแร่ธาตุและก๊าซละลายอยู่ในน้ำทำให้น้ำมีรสและกลิ่น จากการตรวจสอบของสาธารณะสุขปรากฏว่าไม่มีสารปนเปื้อนหรือเชื้อโรค บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง หรือ บึงสาป มีลักษณะเป็นลุ่มน้ำขัง มีป่าโปร่งล้อมรอบสลับด้วยเนินเตี๊ยๆ พื้นดินบางแห่งมีหินโผล่ขึ้นเป็นกลุ่มน้อยใหญ่สลับกันไป

ตำนานเล่าว่าครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีสมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จประพาสป่าล่าสัตว์ และประทับที่บริเวณนั้น แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นป่า ไม่มีบ้านเรือนราษฎร จึงไม่มีไฟใช้ทำอาหาร จึงทรงสาปน้ำบริเวณใกล้ๆให้เป็นน้ำร้อน จึงเรียกบึงพระร่วงสาป ต่อมาภายหลังเรีกสั้นลงว่าบึงสาป และโจษจันกันว่าบึงสาปนี้สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้

 

แทงบอล