ชุมชนจักสานพนัสนิคม

ชุมชนจักสานพนัสนิคม งานหัตถกรรมพื้นบ้านของอำเภอพนัสนิคม มีมาแต่ดั้งเดิม พร้อมกับการเกิดชุมชน เนื่องจากชาวบ้านส่วนหนึ่งของอำเภอพนัสนิคม คือชาวลาวอพยพมาจากอาณาจักรลาว ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของไทย ได้พาสมัครพรรคพวก อพยพมาสวามิภักดิ์กับรัชกาลที่ 2 และที่ 3 ใน พ.ศ. 2371 จึงโปรดให้ตั้งบ้านเรือนอยู่แถวเมืองสมุทรปราการและอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่เมืองพระรถ ซึ่งต่อมาคือ เมืองพนัสนิคม ตามลำดับ ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะสานเครื่องใช้ในครัวเรือน และเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำ ไว้ใช้ในครัวเรือนของตนเอง ยามว่างเว้นจากการทำนา นับว่าเป็นความรู้ความสามารถที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษควบคู่กับอาชีพการทำนา แต่เดิมเครื่องจักสานทำเพียงเพื่อใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น แต่ต่อมาก็เพื่อการแลกเปลี่ยนกับสินค้าตัวอื่น เช่น ข้าว ในรูปแบบธรรมดาที่เคยใช้กันมา และเนื่องจากชุมชนนี้อยู่ใกล้ตลาด จึงมีการนำผลผลิตในครัวเรือนออกมาสู่ระบบการซื้อขาย จนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปประมาณ 10 ปีให้หลัง ได้มีการพัฒนาฝีมือและรูปแบบขึ้นตามลำดับ จึงทำให้มีเครื่องจักสานที่แปลกตา สวยงาม และประโยชน์ในการใช้สอยที่แตกต่างไปจากเดิมอีกมาก รวมทั้งการนำบุคลากรที่มีความรู้ด้านนี้และการหารูปแบบและลายจากที่อื่นมาปรับปรุงและพัฒนาฝีมือของชาวบ้านให้มีความรู้กว้างขวางขึ้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพของเครื่องจักสานให้เป็นที่นิยมของผู้ซื้อ

ประมาณปี พ.ศ. 2520 เป็นยุคที่เฟื่องฟูของงานจักสานมาก เนื่องจากมีการเผยแพร่และส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะทวีปยุโรป อเมริกา และได้นำตัวอย่างงานมาจากประเทศต่าง ๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน และอินโดนีเซีย มาสานแล้วพัฒนางานให้มีหลายรูปแบบ ซึ่งทำรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมาก รวมทั้งมีการนำรูปแบบมาจากต่างประเทศเพื่อจักสานตามที่ตลาดต้องการ จึงทำให้งานจักสานของอำเภอ พนัสนิคมเป็นที่รู้จักและนิยมของตลาดผู้ซื้อมากขึ้นด้วยคุณภาพ รูปแบบ ลวดลาย และความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ นอกเหนือจากเป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือนหรือเพื่อการจับสัตว์น้ำแต่โบราณเท่านั้น
อุปกรณ์ – วัตถุดิบที่ใช้
ไม้ไผ่ที่นำมาทำจักสานนั้น นำมาจากหลายพื้นที่ เช่น ไม้ไร่จากเขาเขียว ไม้นวลจากปราจีนบุรีและจันทบุรี เป็นต้น ซึ่งแต่เดิมจะเป็นไม้ไผ่ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ตำบลพนม บ่อขาว และบ้านซ่อง ประเภทไม้ไผ่บ้าน และไม้สีสุกปล้องสั้น แต่ต่อมาจำนวนไม้ไผ่ได้ลดน้อยลงมากจนต้องซื้อจากจังหวัดอื่น ซึ่งไม้ไผ่นวลปล้องยาวจะเนื้อละเอียดมีความเหนียวและผ่าง่ายเหมาะแก่การจักสาน

พื้นที่ที่ดำเนินการจักสาน
พื้นที่ส่วนใหญ่ในอำเภอพนัสนิคมที่ทำการจักสาน คือ ตำบลไร่หลักทอง นามะตูม สระสี่เหลี่ยมและหมู่บ้านนางู เป็นต้น แต่ละหมู่บ้านจะทำจักสานแต่ละประเภทตามความถนัด เช่น
– บ้านบุ่งคล้า และบ้านเรือนใหญ่ นิยมสานตะแกรง กะโล่ และกระบุง เป็นต้น
– บ้านหนองบึก นิยมสาน กระบุงและตะกร้า
– บ้านนางู นิยมสาน ตะกร้อจิ๋ว และตะแกรงช้อนปลา
– บ้านศรีวิชัย นิยมสาน หมวก ปิ่นปักผม
– บ้านหน้าพระธาตุ นิยมสาน ฝาชีดอกพิกุล กุ้งและกบ
– บ้านคลองหลวง ตำบลไร่หลักทอง นิยมสาน กระจาด ตะกร้า
– บ้านวัดหลวง วัดโบสถ์ นิยมสาน ตะกร้าจิ๋วหลายแบบ
– บ้านสระสี่เหลี่ยม นิยมสาน ตะกร้าทางมะพร้าว
– บ้านหนองเหียง หนองสังข์ นิยมสาน ฝาชีดาว ถาด และถังขยะ
– บ้านหัวถนน นิยมสาน กระบุง สุ่ม ไซ และรอบ

จักสานใหญ่ที่สุดในโลก กลุ่มชุมชนย่อยที่ 1
ชุมชนจักสานพนัสนิคม มีการทำมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ นางปราณี มูลผลา ประธานกลุ่มแม่บ้านจักสานชุมชนพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จักสานใหญ่ที่สุดในโลกขึ้น โดยมุ่งหวังให้อาชีพจักสานเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชน ที่สามารถช่วยสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เปิดเป็นศูนย์จักสานใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องจักสานและเข้ามาซื้อสินค้าถึงแหล่งผลิตแทนการซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลาง สำหรับกลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 ตั้งอยู่ที่ 60 หมู่ 1 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ถือเป็นกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานรายใหญ่ที่สุดในชุมชน

 

แทงบอล

ชายหาดบ้านอำเภอ

ชายหาดบ้านอำเภอ เป็นหาดที่ยังคงมีธรรมชาติที่สวยงาม อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสัตหีบ การเดินทางสะดวก สบาย หาดทรายขาวน้ำทะเลใส และเป็นหาดที่เงียบสงบ หาดทรายยังคงโล่งตา เพราะยังไม่มีการอนุญาติให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาจับจองที่ทำโต๊ะนั่งบังวิวสวยๆ

นักท่องเที่ยวนิยมเล่นน้ำ ขับเรือสกูตเตอร์และเล่นทำกิจกรรมทางน้ำอื่นๆ เป็นชายหาดที่เหมาะกับการพักผ่อน เป็นอย่างยิ่ง และบริเวณของชายหาดยังมีร้านอาหารและร้านค้าไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยว นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี

สถานที่ตั้งของหาดบ้านอำเภอนั้น อยู่หมู่ 3 ซอยนาจอมเทียน 32 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ถนนสุขุมวิท หลักกิโล เมตรที่ 159 โดยอยู่ห่างจากเมืองพัทยาประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจาก ชลบุรีประมาณ 66 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 156 กิโลเมตร โดยมีชายหาดยาวต่อเนื่องกับปากคลองบ้านอำเภอทาง ทิศเหนือ และสวนสาธารณะบ้านอำเภอทางทิศตะวันออก

หาดบ้านอำเภอ เป็นหาดที่ยังคงมีธรรมชาติที่สวยงาม หาดทรายขาวน้ำทะเลใส และเป็นหาดที่เงียบสงบนัก ท่องเที่ยวนิยมเล่นน้ำ ขับเรือสกูตเตอร์และเล่นทำกิจ กรรมทางน้ำอื่นๆ เป็นชายหาดที่เหมาะกับการพักผ่อน เป็นอย่างยิ่ง และบริเวณของชายหาดยังมีร้านอาหาร และร้านค้าไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยว

 

แทงบอล

เกาะลอยศรีราชา

เกาะลอยศรีราชา เกาะขนาดเล็กกลางทะเลที่อยู่ห่างจากชายฝั่งเพียงแค่ 500 เมตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวศรีราชา ชาวชลบุรี และนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นท่าเรือสำคัญที่จะพาทุกท่านไปสู่เกาะสีชัง สถานที่ยอดนิยมของศรีราชาอีกด้วย

นอกจากนี้เกาะลอยยังมีวัด ”เกาะลอย ศรีมหาราชา” ตั้งอยู่บนเกาะ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวศรีราชาขึ้นไปกราบไหว้สักการบูชา ซึ่งมาพร้อมกับวิวมุมสูงสวยๆ ยิ่งเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินนี่งดงามมากๆ เชียวแหล่ะครับ และยังมีบ่อเต่าทะเลให้เด็กๆ ได้มาศึกษากันอีกด้วย

ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล ตำบลศรีราชา ทางทิศเหนือของตลาดศรีราชา เกาะลอยเป็นเกาะเล็กๆ ใกล้ชายทะเลศรีราชา โดยมีสะพานเชื่อมกับชายฝั่ง บนเกาะมีสวนสาธารณะ และสวนเต่าทะเลบรรยากาศร่มรื่น ในเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ ทิศใต้ของเกาะมีเนินเขาเล็กๆ มีวัดตั้งอยู่นับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้บรรยากาศธรรมชาติจากไอทะเล และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ นอกจากนี้ยังเป็นท่าเรือสำหรับข้ามไปเกาะสีชังอีกแห่งหนึ่งด้วย

 

แทงบอล

เกาะกลึงบาดาล

เกาะกลึงบาดาล ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งเมืองพัทยาประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในหมู่เกาะไผ่ซึ่งตั้งตัวเรียงรายกันเป็นหมู่เกาะของทะเลพัทยา ประกอบด้วย เกาะเหลื่อม เกาะหูช้าง เกาะกลึงบาดาล เกาะมารวิชัย โดยมีเกาะไผ่เป็นเกาะใหญ่ที่สุด เกาะกลึงบาดาล มีหาดทรายเล็กๆ อยู่ด้านทิศตะวันออกของเกาะ

ส่วนบริเวณรอบเกาะจะเป็นแนวหินและแนวปะการัง ที่ยังมีความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำใต้ทะเล และเนื่องจากเกาะกลึงบาดาลตั้งอยู่ห่างไกลจากชายฝั่งมาก น้ำทะเลจึงใสสะอาด แต่ก็มีไม่มากครั้งเท่าไหร่นัก ที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือน เกาะแห่งนี้จึงเงียบสงบ เกาะกลึงบาดาลอยู่ในการดูแลของกองทัพเรือ บุคคลทั่วไปสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ แต่ไม่อนุญาตให้พักค้างคืน
การจะไปเยือนให้เตรียมอาหารและน้ำดื่มไปด้วย เนื่องจากบนเกาะยังมีแต่ความเป็นธรรมชาติและไร้ผู้คน จึงไม่มีสิ่งบริการอำนวยความสะดวกอะไรทั้งสิ้น สำหรับผู้ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะกลึงบาดาล ให้ติดต่อหาเช่าเรือที่ฝั่งเมืองพัทยา หรือหาเช่าเรือที่เกาะล้าน ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลมากจากเกาะกลึงบาดาล จะสะดวกที่สุด เกาะกลึงบาดาลเป็นเกาะที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
การเดินทางไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย เนื่องจากห่างไกลชุมชน ไม่มีร้านค้าหรือผู้คนบนเกาะ ทางทีมสำรวจไม่สามารถเดินทางไปเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของเกาะแห่งนี้ได้ เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจากทหารรักษาการณ์บริเวณท่าเทียบเรือชายฝั่งบอกว่า เกาะแห่งนี้แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวไปกันแล้วและบางครั้งยังมีกลุ่มคนที่ผลิตภาพยนตร์ประเภทต้องห้าม (เรท X)มักจะลักลอบใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำอีกด้วย
เนื่องจากปกติแล้วเกาะกลึงบาดาลเป็นสถานที่ปลอดผู้คนนั่นเอง การเดินทางไปเกาะกลึงบาดาลสามารถไปได้โดยเรือสปีดโบ๊ทเท่านั้น ราคาต่อครั้งในการไปและรับกลับ อยู่ที่ 6,000 บาทขึ้นไป ไม่มีเรือสาธารณะหรือเรือเมล์รับ-ส่งนักท่องเที่ยวไปยังเกาะดังกล่าว หลังจากที่ทีมสำรวจได้ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งคำนึงถึงไม่ความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับคณะทำงานแล้ว ทีมงานจึงตัดสินใจไม่ข้ามไปยังเกาะดังกล่าวและนำข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทหารมาประกอบการรายงานแทนรวมทั้งได้นำรูปที่สืบค้นทางอินเตอร์เน็ตมาประกอบการรายงานเพื่อที่จะได้เห็นลักษณะทางกายภาพของเกาะกลึงบาดาลชัดเจนขึ้น

Walking street พัทยา

Walking street วอล์คกิ้ง สตรีท นั้นส่วนใหญ่จะมีสถานบันเทิงและร้านอาหารต่างๆอยู่มากมายเลยทีเดียว หากใครชอบเที่ยวกลางคืน ชอบฟังเพลงหลงไหลในบรรยากาศแสงสีเสียง คงถูกใจมิใช่น้อย ระหว่างทางในถนนสายนี้จะมีโชว์ต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ โชว์มายากล โชว์เต้น โชว์ร้องเพลง

หากใครถูกใจโชว์ไหนก็มอบเงินเล็กๆน้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ศิลปินเหล่านี้ได้สำหรับใครที่สนใจเดินทางมาเที่ยวที่นี่สามารถจอดรถได้บริเวณแหลมบาลีฮาย ตรงจุดที่รับฝากรถต้องเสียค่าจอด หรือจะนั่งรถสองแถวก็มีให้บริการเป็นจำนวนมาก สะดวกสุดๆ

หากพูดถึงพัทยาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีครไม่รู้จักถนนคนเดินยามค่ำคืนสุดฮิตอย่าง Walking Street Pattaya (วอล์คกิ้ง สตรีท พัทยา) ซึ่งที่นี่เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทุกประเทศ เรียกได้ว่า ถ้ามาพัทยาแล้วไม่ไปวอล์คกิ้ง สตรีทแสดงว่ามาไม่ถึงพัทยา ถนนแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณริมหาดพัทยาใต้ยาวไปจนถึงแหลมบาลีฮาย

 

แทงบอล

Pattaya Sheep Farm (ฟาร์มแกะพัทยา)

Pattaya Sheep Farm ฟาร์มแกะพัทยา เปิดบริการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา เป็นฟาร์มแกะน้องใหม่ล่าสุด เพื่อให้อินเทรนด์เข้ากับกระแสน้องแกะฟีเวอร์ ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มแกะที่สวนผึ้ง เขาใหญ่ วังน้ำเขียว หรือที่ชะอำ ฟาร์มแกะพัทยา

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเป็นอย่างมาก เนื่องจากภายในฟาร์มแกะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ไว้ทั่วฟาร์ม นอกจากนี้ ยังมีมีร้านอาหารบ้านสเต๊ก และยังมีรูปปั้นน้องแกะน่ารักๆ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ สำหรับการเที่ยวชมฟาร์มแกะพัทยา

นักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าเข้า 50 บาท และสามารถนำตั๋วไปแลกหญ้าเพื่อให้อาหารแกะได้ สำหรับเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 110 ซม. เข้าฟรี

สถานที่ท่องเที่ยวฟาร์มแกะที่ใหญ่ที่สุดในพัทยา ด้วยพื้นที่มากกว่า 100 ไร่ ที่ทำให้ทุกคนครอบครัวสามารถอยู่ท่องเที่ยวได้ทั้งวันแบบจุใจ เราได้จัดทำโซนท่องเที่ยวต่างๆในปาร์คของ PATTAYA SHEEP FARM ให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวสไตล์ครอบครัว หรือการมาพักผ่อนช่วงวันหยุดได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ และลูกๆ หรือจะเป็นเพื่อนกับคนรู้ใจมาเดินเที่ยวถ่ายรูปเอาไปอวดกันได้

นอกจากจะมีแกะในฟาร์มของเราแล้ว ยังมีสัตว์น่ารักอื่นๆอีกมากมายหลากหลายสายพันธุ์ ที่สามารถเดินชมเรียนรู้ให้อาหารและสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด

 

แทงบอล

Metal Art Gallery ศิลปะจากเศษเหล็ก

Metal Art Gallery เมทัล อาร์ท แกลเลอรี่่ ศิลปะจากเศษเหล็ก ผลงานประติมากรรมจากเศษวัสดุเหลือใช้ที่เราผลิตขึ้นเอง โดยเราเล็งเห็นคุณค่าในสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วผสมผสานกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณค่า เป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ยักษ์รอให้คุณเข้ามาชมและสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ไปกับเรา ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสผลงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิด ถ่ายภาพได้อย่างอิสระ และสามารถซื้อสินค้าเป็นของที่ระลึกกลับบ้านได้อีกด้วย

ผลงานศิลปะจากเศษเหล็กที่เราจัดแสดง เป็นการนำเอาขยะรีไซเคิลมาเป็นวัสดุที่ใช้ผลิต เช่น อะไหล่รถยนต์ อะไหล่เครื่องจักร โซ่จักรยาน ยางรถมอเตอร์ไซด์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาทำให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าขึ้นมา

Metal Art Gallery จากอาชีพวิศวกรเครื่องกลที่พบกับชิ้นส่วนเครื่องจักรต่าง ๆ มากมาย จากนั้นมีโอกาสได้เรียนรู้และศึกษางานศิลปะจากเศษเหล็ก ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว จึงคิดที่จะนำผลงานที่ตนเองสร้างสรรค์ขึ้นมาแสดงให้บุคคลทั่วไปได้รับชม จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง เมทัล อาร์ท แกลเลอรี่ ศิลปะจากเศษเหล็ก ขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยคุณกิตติ หรูหราพูนทรัพย์
โดยมีแนวคิดว่า “ขยะต่าง ๆ รอบตัวเราที่ใช้แล้วหรือดูเหมือนไม่มีประโยชน์ แต่ถ้านำมาบวกกับจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ก็จะกลายเป็นวัสดุที่มีคุณค่าขึ้นมาทันที เพียงแต่เราจะมองเห็นหรือไม่เท่านั้น”

การเดินทาง

มาจาก กรุงเทพฯ   –   ใช้ถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7  ออกด่านเก็บเงิน “บางพระ”  (กม. 78)  หลังจากนั้นจะเข้าสู่ทางคู่ขนาน เมทัล อาร์ท แกลเลอรี่ อยู่ริมถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7  (กม. 85.5)  ฝั่งขาเข้าศรีราชา – พัทยา

มาจาก พัทยา        –   ใช้ถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7  ออกด่านเก็บเงิน “หนองขาม”  (กม. 97)  สังเกตป้ายศรีราชา  หลังจากนั้นจะเข้าสู่ทางคู่ขนาน ขับตรงมาเมื่อผ่านสะพานสวนผีเสื้อมาแล้ว  อีกประมาณ 1.5 กม. กลับรถ เมทัล อาร์ท แกลเลอรี่ อยู่ริมถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 (กม. 85.5) ฝั่งขาเข้าศรีราชา – พัทยา

 

แทงบอล

Love art park สวนศิลปะแห่งรัก

สวนศิลปะแห่งรัก แนวอิโรติก ซึ่งทางสวนตั้งใจจะสื่อถึงความรักในรูปแบบของรูปปั้นต่าง มีทั้งซีเรียสและขบขัน ลักษณะการจัดสวนถ้ามองจากมุมบนจะเห็นเป็นผีเสื้อ ทางสวนจะเเบ่งออกเป็นโซนๆ มีรูปปั้นกำลังแสดงอาริยาบถต่างกันออกไป ชวนให้เข้าไปถ่ายรูปและจิตนาการถึงความหมายของรูปปั้นอย่างสนุกสนาน ส่วนใครที่ชื่นชอบความเป็นเกาหลี ทางเลิฟอาร์ตปาร์คก็มีชุดฮันบกให้ใส่ถ่ายรูปกันเก๋ๆ อีกด้วย

สวนแห่งนี้จะเพิ่มประสบการณ์ความแปลกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเที่ยวชมซึ่งสาระสำคัญของสวนแห่งนี้คือ Human Body หรือ ร่างกายมนุษย์ ไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายนั้นที่น่ามหัศจรรย์แต่ยังรวมไปถึงการแสดงอิริยาบถต่างๆ ที่เราสามารถเห็นผ่านอากัปกิริยาท่าทางทำให้เกิดความประทับใจกับผลงานด้านศิลปะเหล่านั้น เราจึงเชื่อว่าผู้คนที่ได้มาเที่ยวชมสวนแห่งนี้จะได้สัมผัสอารมณ์และความรู้สึกของศิลปะเหล่านี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เงียบสงบ

SWA (Siam World Art.Co.,Ltd) สวนแห่งความฝันของผู้นิยมในศิลปะ และสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเพลิดเพลินไปกับศิลปะด้วยกัน ซีอีโอของ SWA เป็นประติมากรผู้มากด้วยความสามารถในการปั้น และมีประสบการณ์ในการวางแผนและยังทำงานทั้งโครงการทั้งหมดด้วยตัวเอง อาทิ การออกแบบผลงานและติดตั้งชิ้นงาน การวางแผนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ในส่วนต่างๆทั้งหมด

ด้วยแนวคิดอันเด็ดเดี่ยวที่ว่า —-คุณค่าของศิลปะ คือ การช่วยให้ผู้คนได้มีโอกาสสื่อสารแนวคิดและแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆของศิลปะอย่างสร้างสรรค์ และนี่คือวิธีที่ก่อให้เกิดสังคมแห่งศิลปะเพื่อการเรียนรู้ และเป็นสิ่งที่ SWA ตั้งใจจะทำเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ

‘Arttainment ของ SWA จะนำไปสู่งานศิลปะที่จัดแสดงอยู่ใน โซนต่างๆ ในสวนกว้าง สวนศิลปะแห่งความรัก เร้าอารมณ์ ที่ทุกท่านจะไม่มีวันลืม

การเดินทาง

จากเส้นถนนสุขุมวิทจากพัทยา ไปทางสัตหีบ เลยมิโมซ่าไปจนถึงทางเข้าสนามกอล์ฟฟีนิกส์ ต.ห้วยใหญ่ เลี้ยวเข้าซอยนาจอมเทียน 13 จะมีป้ายบอกตลอดทาง หรือจะเข้าทางเส้น 331 ทางเข้าสนามกอล์ฟฟีนิกส์ก็ได้เช่นกัน

 

แทงบอล

J-park ศรีราชา

J-park  ห้างสรรพสินค้านี้เป็นแบรนด์โครงการใหม่ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง แนวคิดของโครงการนี้คือสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ศูนย์กลางของการช้อปปิ้งมอลล์มีสวนหย่อมที่สวยงามของญี่ปุ่น

อำเภอศรีราชา ถือเป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองหนึ่ง โดยมีปัจจัยความพร้อมในหลายๆด้าน ทั้งสภาพเศรษฐกิจที่คล่องตัว สภาพแวดล้อมที่ผสมผสานความเป็นเมืองธุรกิจและเมืองท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว สภาพสังคมและวัฒนธรรม ทำให้ในปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นจำนวนมากที่มาลงหลักปักฐาน ทั้งทำงานและอาศัยอยู่ในศรีราชา จนเป็นคำพูดติดปากที่ว่า “ศรีราชา เป็นโอซาก้าเมืองไทย
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จึงจุดประกายแนวคิดที่จะส่งเสริมให้มีศูนย์รวมแห่งใหม่สำหรับทุกคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีงามต่อกัน และเกิดเป็น”J-Park (J-Park Sriracha Nihon Mura) หรือ เจ-พาร์ค ศรีราชา นิฮอน มูระ” ขึ้น

การเดินทางไป J-park สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1 จากถนนสายสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) มาถึงอำเภอศรีราชา วิ่งตรงมาสังเกตด้านขวามือเป็นห้างโรบินสันมาอีกประมาณ 180 เมตรจะเจอแยก อัสสัมชัญ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอัสสัมชัญ (ทางหลวงหมายเลข 3214) ไปทางโรงเรียนอัสสัมชัญ วิ่งมาจะเจอแยกตัววาย (Y) ให้วิ่งเลาะด้านซ้ายมือตามกำแพงโรงเรียนไปเรื่อยๆ จะเข้าถนนสายศรีราชา-หนองค้อ ก่อนถึงทางหลวงพิเศษสาย 7 จะเห็น เจปาร์ค (J-Park) ศรีราชา อยู่ด้านขวามือ ดั้งนั้นต้องตรงไปขึ้นสะพานข้ามทางหลวงพิเศษสาย 7 พอลงสะพานจะเห็นทางกลับรถด้านขวามือ กลับรถเสร็จวิ่งข้ามสะพานกลับมาอีกทีแล้วเลี้ยวซ้ายเข้า J-Park ศรีราชา

เส้นทางที่ 2 จากทางหลวงพิเศษสาย 7 กรุงเทพ-ชลบุรี ออกจากด่านเก็บเงินพานทอง วิ่งมาประมาณ 26 กิโลเมตร ให้ออกมาทางถนนเลียบหลวงพิเศษสาย 7 วิ่งมาสังเกตเห็นสะพานข้ามทางหลวงพิเศษสาย 7 ด้ายซ้ายมือจะมีป้ายให้เลียวซ้ายไปห้างโรบินสันศรีราชา ไห้เลี้ยวซ้ายตามป้ายแล้วชิดขวากลับรถขึ้นสะพานข้ามทางหลวงพิเศษสาย 7 ลงสะพานจะเห็น J-Park

 

แทงบอล

Mimosa Pattaya

Mimosa Pattaya ไลฟ์สไตล์มอลล์สุดชิคที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ The City of Love เมืองเเห่งความรัก จำลองบรรยา-กาศจากเมือง Colmar (โกลมาร์) หรือลิตเติ้ลเวนิสในฝรั่งเศสที่ติดอันดับเมืองโรแมนติก 1 ใน 10 ของโลก

Mimosa Pattaya มิโมซ่า พัทยา สถานที่ท่องเที่ยวสุดเก๋อีกหนงของพัทยา ภายใต้แนวคิด ” The City of Love เมืองเเห่งความรัก ” โดยสร้าง จำลองแบบกลิ่นไอสถาบัตยกรรมเมืองโบราณของฝรั่งเศสโดดเด่นด้วยสีสัน สดใส บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในเมืองพัทยา โอบล้อมด้วย บรรยากาศอันแสนโรเเมนติก กลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ที่ผสมผสาน กันอย่างลงตัว

Mimosa Pattaya ยังเป็นศูนย์รวมสินค้าที่ี่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ร้านอาหารไทย อาหารนานาชาติหลากหลายชนิด ที่พร้อมให้บริการ อย่างครบครัน ผ่อนคลายสบายๆ ด้วย การนวดแผนไทย การนวดอโรมา เราบรรจงสร้างสรรค์ทัศนียภาพให้เกิดเป็นเมืองแห่งความรัก

โดยเฉพาะคน ที่ท่านรัก เชิญเข้ามาสัมผัสด้วยตัวท่านเอง ที่นี่ Mimosa Pattaya, the City of Love นอกจากนี้ยังมีโชว์สุดอลังการ ณ ลานน้ำพุดนตรีที่หมุนเวียน เปลี่ยนมาสร้างความบันเทิงทุกวันโดยการแสดงจะมี 2 รอบ เวลา 19.00 น. และ 20.00 น.

 

แทงบอล