โครงการฟาร์มตัวอย่าง หนองระหารจีน

หนองระหารจีน ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (หนองระหารจีน) ชมการเกษตรแบบผสมผสาน โดยน้อมนำพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ มีการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ มีความหลากหลายของชนิดอาหาร การแปรรูปผลผลิต เรียนรู้การปลูกพืชผัก การเพาะเห็ด การปลูกไม้ผล ที่โดดเด่นคือการปลูกถั่วงอกอินทรีย์ตัดราก การเลี้ยงสัตว์ งานแปรรูป การเก็บเกี่ยว ตัดแต่ง คัด และบรรจุลงหีบห่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 ทรงมีพระราชดำริห่วงใยประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ปี 2549

ซึ่งทำให้พื้นที่การเกษตร ที่อยู่อาศัย และสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ได้รับความเสียหายพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้จังหวัดอ่างทองจัดทำโครงการสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและไร้ที่อยู่อาศัย ได้พักอาศัยขณะน้ำท่วม พร้อมจัดหาที่ดินซึ่งเป็นที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง เพื่อใช้สำหรับทำเป็นฟาร์มตัวอย่าง

ซึ่งจังหวัดได้จัดหาพื้นที่ตามพระราชดำริได้ที่บริเวณหนองระหารจีน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ประมาณ 36 ไร่ เป็นพื้นที่ดิน 23 ไร่ พื้นที่น้ำ 13 ไร่

 

แทงบอล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *