โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สีบัวทอง

สีบัวทอง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ตำบล สีบัวทอง เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาอุทกภัย เนื่องมาจากพายุไต้ฝุ่นช้างสารที่พัดผ่านประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม 2549

สืบเนื่องจากการที่ พื้นที่ในภาคกลางของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดอ่างทองถูกน้ำท่วม เกือบทั้งจังหวัด ทำให้ประชาชนเกิดความยากลำบาก ไม่มีที่พักทำให้ต้องขึ้นมาอยู่บนถนน พื้นที่ทำมาหากินเสียหาย ไม่มีงานทำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงห่วงใยประชาชนดังกล่าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานกระแสรับสั่งให้สมุหราชองครักษ์ คือ พลเอกนฤพล บุญทับ และรองเลขานุการในพระองค์ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ พร้อมคณะ และคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆ จัดหาและดำเนินการ พื้นที่ทำฟาร์มตัวอย่างให้เกษตรกรได้พักอาศัยขณะน้ำท่วม มีอาหาร รายได้ และเป็นจุดเรียนรู้ขึ้น ที่ตำบลโพธิ์สระ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ 36 ไร่

เมื่องานเสร็จสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ จังหวัดอ่างทอง ตำบลโพธิ์สระ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2549 ทรงพอพระทัยมาก แต่มีพระราชดำริว่าพื้นที่เล็กไป อยากให้ดำเนินการในพื้นที่มากกว่านี้เพื่อให้เป็นตัวอย่างของฟาร์มตัวอย่างในภาคกลาง

ดังนั้น จังหวัดอ่างทอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ร่วมกับสมุหราชองครักษ์ พลเอกนฤพล บุญทับ รองราชเลขานุการในพระองค์ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ และคณะ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี หน่วยงานในจังหวัดอ่างทอง ประชุมดำเนินการจัดหาพื้นที่ และดำเนินการตามพระราชประสงค์ในวันที่ 5 มกราคม 2550

ที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์แก่หน่วยงานในท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่ คัดเลือกพื้นที่ราชพัสดุที่ หมู่ 3 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 1,053 ไร่เศษ เป็นพื้นที่ดำเนินการตามพระราชประสงค์

ดังนั้น จังหวัดอ่างทอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ร่วมกับสมุหราชองครักษ์ พลเอกนฤพล บุญทับ รองราชเลขานุการในพระองค์ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ และคณะ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง สถานีพัฒนา ที่ดินปทุมธานี หน่วยงานในจังหวัดอ่างทอง ประชุมดำเนินการจัดหาพื้นที่ และดำเนินการตามพระราชประสงค์ในวันที่ 5 มกราคม 2550 ที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์แก่หน่วยงานในท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่ คัดเลือกพื้นที่ราชพัสดุที่ หมู่ 3 ตำบล สีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 1,053 ไร่เศษ

เป็นพื้นที่ดำเนินการตามพระราชประสงค์เมื่องานเสร็จสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ จังหวัดอ่างทอง ตำบลโพธิ์สระ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2549 ทรงพอพระทัยมาก แต่มีพระราชดำริว่าพื้นที่เล็กไป อยากให้ดำเนินการในพื้นที่มากกว่านี้เพื่อให้เป็นตัวอย่างของฟาร์มตัวอย่างในภาคกลาง

ทั้งนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างได้ดำเนินงานเพื่อที่จะตอบแทนลูกหลานของวีรชนบ้านบางระจัน ได้แก่ นายแท่น นายเมือง นายอิน และนายโชติ ซึ่งเป็นวีรชนจากอำเภอแสวงหาแห่งนี้ที่ได้พลีชีพรักษาบ้านเมืองของเราไว้

ทั้งนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างได้ดำเนินงานเพื่อที่จะตอบแทนลูกหลานของวีรชนบ้านบางระจัน ได้แก่ นายแท่น นายเมือง นายอิน และนายโชติ ซึ่งเป็นวีรชนจากอำเภอแสวงหาแห่งนี้ที่ได้พลีชีพรักษาบ้านเมืองของเราไว้ให้ลูกหลานชาวไทยในปัจจุบัน

ทำฟาร์มตัวอย่างให้เกิดผลผลิตและสร้างงานในลักษณะเกษตรอินทรีย์ในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ให้เป็นจุดเรียนรู้ เป็นแหล่งผลิตอาหาร (Food bank) ที่ปลอดภัยจากสารพิษในการเลี้ยงประชากร ฟาร์มตัวอย่างสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทำให้ชาวบ้านมีรายได้ โดยการดำเนินการต้องไม่ทำให้ประชาชนเดือนร้อน

 

แทงบอล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *