อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2517 จังหวัดพังงาได้เสนอพื้นที่บริเวณถ้ำลอด เกาะปันหยี และเขาพิงกัน ให้กรมป่าไม้ดำดเนินการจัดตั้งเป็นวนอุทยานโดยใช้ชื่อว่า “วนอุทยานศรีพังงา”

ซึ่งต่อมากรมป่าไม้ได้ให้นายสมบูรณ์ วงภักดี นักวิชาการป่าไม้ 4 ดำเนินการสำรวจบริเวณอ่าวพังงาเพิ่มเติม และได้มีการดำเนินงานประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ

โดยกำหนดเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้า 1-3 เล่มที่ 98 ตอนที่ 65 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2524 ภายใต้ชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา” เนื้อที่ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 250,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ คงสภาพธรรมชาติดั่งเดิมอยู่เป็นจำนวนมากนับตั้งแต่เขตอำเภอเมืองพังงา

เลียบตามชายฝั่งจนถึงเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง และพื้นที่ในท้องทะเลอันดามัน มีพื้นที่กว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาทั้งหมด ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ ประมาณ 51 เกาะ เช่นเกาะเต่า เกาะพระอาตเฒ่า เกาะมะพร้าว เกาะโบยน้อย เกาะโบยใหญ่ เกาะรายาหริ่ง เกาะพนัก เกาะห้อง เขาพิงกัน ฯลฯ

ซึ่งในแต่ละเกาะมีสภาพธรรมชาติที่แตกต่างกันและมีความสวยงามเฉพาะตัว เนื่องจากบริเวณนี้โครงสร้างและสัณฐานของพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวเขาหินแกรนิตที่เรียกว่า “ทิวเขาตะนาวศรีและทิวเขาภูเก็ต” อันเป็นเส้นกั้นพรมแดนภาคใต้ฝั่งตะวันตก ไทย-พม่า ที่ทอดยาวไปจนถึง พังงา – ภูเก็ต

เป็นทิวเขาที่เกิดในยุคครีตาเซียส ยุคเทอร์เชียรีตอนต้น อายุประมาณ 136 ล้านปีมาแล้ว จะปรากฏเห็ฯภูเขาหินตะกอน หินแปรแทรกสลับอยู่เป็นแนว และยังมีภูเขาหินปูนแทรกโผล่เป็นหย่อมๆ กระจายอยู่ทั่วไป สภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมยังทำให้เกิดเป็นถ้ำโพรงอีกมากมาย การยุบตัวของแผ่นดินทางด้านทิศตะวันตกทำให้เกิดเป็นชายฝั่งขรุขระเว้าๆ แหว่งๆ เกิดเป็นอ่าวและเกาะ

ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนลูกโดดกระจายอยู่มากมายทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม โดยบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเช่น เขาตาปู ถ้ำลอด เกาะปันหยี เขาหมาจู เกาะพนัก และเกาะห้อง ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

เนื่องจากบริเวณนี้โครงสร้างและสัณฐานของพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวเขาหินแกรนิตที่เรียกว่า “ทิวเขาตะนาวศรีและทิวเขาภูเก็ต” อันเป็นเส้นกั้นพรมแดนภาคใต้ฝั่งตะวันตก ไทย-พม่า ที่ทอดยาวไปจนถึง พังงา – ภูเก็ต เป็นทิวเขาที่เกิดในยุคครีตาเซียส ยุคเทอร์เชียรีตอนต้น อายุประมาณ 136 ล้านปีมาแล้ว

จะปรากฏเห็ฯภูเขาหินตะกอน หินแปรแทรกสลับอยู่เป็นแนว และยังมีภูเขาหินปูนแทรกโผล่เป็นหย่อมๆ กระจายอยู่ทั่วไป สภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมยังทำให้เกิดเป็นถ้ำโพรงอีกมากมาย การยุบตัวของแผ่นดินทางด้านทิศตะวันตกทำให้เกิดเป็นชายฝั่งขรุขระเว้าๆ แหว่งๆ เกิดเป็นอ่าวและเกาะ

ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนลูกโดดกระจายอยู่มากมายทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม โดยบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเช่น เขาตาปู ถ้ำลอด เกาะปันหยี เขาหมาจู เกาะพนัก และเกาะห้อง ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

 

อื่นๆเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *