วัดหน้าพระบรมธาตุ

วัดหน้าพระบรมธาตุ อยู่ติดถนนราชดำเนิน ตรงกันกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เลขที่ 514 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของ จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ 1800 ได้รับพระราชทานวิสุงคาสีมาเมื่อ พ.ศ 2470

โดยมีเจ้าอาวาสที่พอทราบได้ คือ 1. พระครูกาแก้ว (บุญศรี) 2. พระศรีธรรมราชมุนี (หมุ่น อิสฺสโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช. 3. พระธรรมนาถมุนี (ใส ถาวโร) อดีตผู้ช่วยเจ้าคณะภาค ๑๖. 4. พระครูวิมลนวการ (เผ้ง ทิฏฺฐธมฺโม นามสกุล กาฬกาญจน์) 5. พระปริยัติวโรปการ (หมุ่น ปุณฺณรโส)) เปรียญ ๖ ประโยค 6. พระครูกาชาด (เจียม กิตฺติสาโร) 7.พระครูอดิสัยธรรมศาสก์ ( ชอบ อติเมโธ)เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *