วัดพระนอนพุทธไสยาสน์

วัดพระนอนพุทธไสยาสน์ ตั้งอยู่บนเนินเขาเช่นเดียวกับวัดพระยืนพุทธบาทยุคลและวัดพระแท่นศิลาอาสน์อยู่ฝั่งตรงข้ามกับทั้งสองวัดดังกล่าว สิ่งสำคัญภายในวัด คือ พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ แต่เดิมประดิษฐานไว้ในพระมณฑป แต่ปัจจุบันอยู่อาคารที่ทาง วัดจัดสร้างขึ้นเพื่อป้องกันดูแลรักษาเป็นพิเศษ ลักษณะของพระพุทธรูปนั้นมีพระพุทธลักษณะที่งดงามเยือกเย็นเป็นที่ศรัทราของผู้มานมัสการเป็นอย่างยิ่ง

วัดพระนอนพุทธไสยาสน์. ตาบลทุ่งยั้ง อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระเขนย (หมอน) รองรับบางแบบพระเขนย วางอยู่ใต้พระกัจฉะ (รักแร้)

คติการสร้างพระสี่ อิริยบถเป็นพระพุทธศาสนสถานนั้นเป็นสิ่งที่นิยมกระทำอย่างมากในสมัยสุโขทัยโดยเฉพาะรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ 1 พญาลิไท ดังจะปรากฏตามเมืองโบราณต่างๆ ของแคว้นสุโขทัยในยุคหลังที่จะ นิยมสร้างพระสี่อิริยาบถเป็นอย่างมาก ได้แก่ ยืนเดิน นั่ง นอน ซึ่ง โดยมากมักสร้างรวมกันในจุดใดจุดหนึ่ง เช่น มณฑป แต่ที่เมืองทุ่งยั้งนับว่ามีความพิเศษเป็นอย่างมากที่คติพระสี่อิริยาบถ สร้างหนึ่งอิริยาบถเป็นหนึ่งพระอาราม และประดิษฐานไว้บนที่สูง คือ บนเนินเขาทั่ง 3 แห่ง ในบริเวณใกล้ๆ กัน กล่าวคือ อิริยาบถ นั่ง ได้แก่ พระแท่นในวัดพระแท่นศิลาอาสน์ อิริยาบถนอน ก็ได้แก่วัด พระนอนไสยาสน์ แห่งนี้นี่เอง การสถาปนาพระสี่อิริยาบถไว้บนเนินเขาทั้ง 3 ลูก ในเมืองทุ่งยั้งแห่งนี้ นับเป็นการสร้างศูนย์ความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยโดยพระมหากษัตริย์เทียบในทำนองเดียวกันกับการสถาปนารอยพระพุทธบาทบนเนินเขาไว้ตามเมืองต่างๆ ในเขตแคว้นสุโขทัยเดิม

 

แทงบอล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *