วัดพระนคร

วัดพระนคร พระมหาไมตรี ปภารตโน” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และเจ้าอาวาสวัดพระนคร จ.นครศรีธรรมราช

แม้ว่าจะไม่ใช่พระเกิจิ รวมทั้งไม่ใช่พระนักปลุกเสก แต่ท่านกลับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในแวดวงพ่อจตุคามรามเทพจะต้องร้อง อ๋อทันที เพราะพระมหาไมตรีท่านนี้ ได้จัดสร้าง พ่อจตุคามรามเทพ รุ่น “เงินไหลมา” ที่ฮือฮาแย่งกันสั่งจองบูชาจนเหยียบกันตายดังที่เป็นข่าวมาแล้ว รายได้ในครั้งนั้น ได้เป็นกอบเป็นกำไม่ต่ำกว่า ๓๐-๔๐ ล้านบาท

ทำให้ท่านมีทุนบูรณปฏิสังขรณ์ วัดพระนคร (ติดกับหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร) ที่เกือบจะร้างจนโดดเด่นเป็นสง่าขึ้นมาอีกครั้ง พระมหาไมตรี ได้รับบัญชาจาก พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ ได้แต่งตั้งให้พระมหาไมตรีดูแลวัดพระนครและเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระ ปริยัติธรรม วัดพระมหาธาตุฯ จากการที่ท่านได้รับบัญชาให้มาดูแลวัดพระนคร

ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ทรุดโทรมมากๆ เกือบจะเป็นวัดร้างก็ว่าได้ เพราะมีพระจำพรรษาเพียง ๒-๓ รูปเท่านั้นเอง ท่านเล็งเห็นว่าถ้าขืนปล่อยให้เป็นเช่นนี้มีแต่จะทรุดโทรมลงไปเรื่อย จึงขออนุญาตสร้างพ่อจตุคามรามเทพ รุ่นเงินไหลมา ขึ้นเพื่อหาทุนบูรณะวัดพระนคร

“วัดพระนครนี้ไม่มีเจ้าอาวาส ไม่มีผู้ดูแลประกอบกับเจ้าอาวาสที่รักษาการท่านเดินทางไปอเมริกา หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุท่านเลยมอบภาระให้ ไหนๆ ก็เป็นอาจารย์ใหญ่แล้ว ก็ดูแลวัดด้วยก็แล้วกัน ตอนมาอยู่อาคารเรียนหลังเก่า ชาวบ้านกระแนะกระแหนว่า เหมือนเล้าหมูเล้าไก่เลย คุยกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุขอทำวัตถุมงคล จนเป็นเงินไหลมา ๑-๒ ขึ้นมานี่แหละ”

นี่คือสภาพของวัดพระนครจากคำบอกเล่าของพระมหาไมตรี อย่างไรก็ตามในช่วง องค์พ่อจตุคามรามเทพ กำลังแรง ได้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพื่อหาปัจจัยบูรณะศาสนสถานภายในวัด พระมหาไมตรีจึงจัดสร้างจตุคามรุ่นเงินไหลมาขึ้นมาเพื่อจะเอาไว้สมนาคุณผู้ ที่ร่วมทำบุญเท่านั้นเอง

สนนราคาที่กำหนดไว้ก็ไม่แพง เช่น ขนาด ๓.๕ ซม. ให้ทำบุญองค์ละ ๓๓ บาท ขนาด ๔.๙ ซม. ให้ทำบุญองค์ละ ๙๙ บาท ปิดทององค์ละ ๑๙๙ บาท และอาตมาท่านไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้รับความสนใจมีผู้นิยมมากมายขนาดนั้น รุ่นนี้ทำการปั๊มกันที่วัดทั้งหมด ไม่ได้ปั๊มโรงงานทำหลายหมื่นองค์ จำหน่ายหมดได้เงินเข้าวัด ๑๐ กว่าล้านบาท พอรุ่นแรกหมดจึงมี เงินไหลมา ๒ ตามมา”

“สาเหตุที่ทำเงินไหลมา ๒ เพราะงบประมาณที่จะบูรณะวัดพระนครยังไม่เพียงพอ ประกอบกับกระแสจาก เงินไหลมา ๑ ยังแรงอยู่จึงสร้างขึ้นมาเปิดให้บูชาในราคาเดิมคือ ๓ องค์ ๑๐๐ บาท อีกอย่างหนึ่งก็คือ วัตถุประสงค์ชัดเจน ได้เงินมาแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรม สร้างอาคารพระปริยัติธรรมให้นักเรียน และยังมีอาคารเฉลิมพระเกียรติที่ต้องใช้ทุน ๑๔ ล้านบาท”

นี่คือคำยืนยันของพระมหาไมตรี อย่างไรก็ตามมีข่าวออกมาอย่าต่อเนื่อง ว่า จตุคามฯ รุ่นเงินไหลมา ๒ ได้เป็นร้อยล้านนั้น พระมหาไมตรีตอบว่า “ไม่จริง ไม่ถึง เพราะว่าของที่วัดออกราคาไหนราคานั้น และยังถวายไปตามวัดต่างๆ อีกเยอะมาก มีนายทุนเจ้าของศูนย์จอขอเหมา ๑๐-๒๐ ล้านบาทเหมือนกัน อาตมาไม่เอาเลย อาตมากระจายให้วัดต่างๆ ไปออกกันเอง บางวัดก็เอาเงินมาถวายกลับคืนตามราคา บางวัดก็ถวายให้ไปเลยโดยไม่เอาทุนคืน ประมาณ ๕๐ กว่าวัด รวมแล้วเงินไหลมา ๒ ได้เงินเข้าวัดเกือบ ๓๐ ล้าน”

สำหรับ ปัจจัยที่ได้จากการให้เช่าบูชาจตุคามฯ ทุกรุ่นนั้น พระมหาไมตรี บอกว่า ปัจจัยที่ได้มาได้นำไปบูรณะอุโบสถดังที่เห็นกว่า ๔ ล้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพระนคร ๒ ล้าน ๗ แสน บูรณะศาลาการเปรียญของวัดที่มีอายุเก่าแก่ ๙๓ ปี ๑ ล้าน ๒ แสน ๕ หมื่น สร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมขนาด ๓ ชั้นกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา เมื่อปี ๔๘ และปี ๕๐ รวม ๒๒.๕ ล้านบาท สร้างอาคารที่พักพระภิกษุสามเณร ขนาด ๒ ชั้น กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร ๔.๕ ล้านบาท สร้างอาคารที่พัก ๘ ห้องนอนชั้นบน ๑๖ ห้องน้ำ ชั้นล่าง ๑.๕๕ ล้านบาท มอบเงินให้สร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านตลาด อ.ลานสกา ๑ ล้าน มอบเงินให้สร้างห้องสมุดโรงเรียนสำนึกใหม่ อ.ลานสกา ๑.๒ ล้านบาท ก่อสร้างถนนคอนกรีต วัดในปุดกาญจนาคีรี อ.ลานสกา ๑ ล้าน บริจาคเครื่องฟอกไตโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ๔.๖ แสนบาท รวมทั้งต้องซื้อที่ดินขยายวัดอีกหลายล้าน ด้วยเหตุที่ว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ทิ้งขยะเมื่อซื้อแล้วได้ขนขยะให้ออกไปจากวัด ซึ่งก่อนหน้านี้ราคาแค่ล้านกว่าบาท พอเห็นความจำเป็นที่อาตมาต้องซื้อเพื่อขจัดขยะ เจ้าของเขาเพิ่มราคาขึ้นไปอีก ๓ เท่าตัว ก็จำเป็นก็ต้องซื้อ ส่วนการจัดสร้างจตุคามฯ รุ่น ปีมหามงคล ๒๕๕๐ เงินไหลมา ๓ แม้ว่าจะอยู่ในยุคจตุคามฯ ขาลง โดยมีพิธีพุทธาภิเษก-เทวาภิเษกไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุฯ จ.นครศรีธรรมราช พระมหาไมตรี บอกว่า สร้างขึ้นมาถวายพระครูวิลาสวรวิธาน พระครูวินัยธรมงคล พระมหาไพฑูรย์ วัดราชผาติการาม กทม. จำนวนหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้าง ๑.สร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดเกาะรุ้ง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ๒.สร้างอุโบสถ วัดพุทธเจดีย์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๓.สร้างอุโบสถ เสนาสนะป่าสามัคคีธรรมาราม อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 

อื่นๆเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *