วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ตั้งอยู่บนดอยสะเก็ด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวัดประจำอำเภอดอยสะเก็ด เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีเรื่องราวกล่าวขานมากมายเกิดการโยงใยเป็นตำนานที่ผูกกับประวัติของเมืองเชียงใหม่ ประวัติของพระธาตุในเมืองเชียงใหม่ รวมถึงประวัติศาสตร์ของแผ่นดินล้านนา ด้วยเรื่องราวอันซับซ้อนนี้ ยากที่จะอธิบายให้จบในบทเดียว จะขอกล่าวถึงตำนานที่เป็นต้นกำเนิดของวัดพระธาตุดอยสะเก็ดแห่งนี้

ตำนานวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ได้ถูกบันทึกไว้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้ว พระองค์ได้มาปรากฏกายทิพย์บนดอยแห่งหนึ่ง ใกล้ๆ กันมีหนองน้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาคสองตน พญานาคทั้งสองได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าทรงเปล่งแสงแสดงปาฏิหาริย์เป็นอัศจรรย์ยิ่ง พญานาคเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงได้แปลงกายเป็นมนุษย์ แล้วนำดอกบัวในหนองน้ำไปถวายแด่พระพุทธองค์เป็นพุทธบูชา พระองค์ทรงรับดอกบัวแล้วได้ประทานพระเกศาธาตุแก่พญานาคคู่นั้น พญานาคจึงได้ก่อกองหินขึ้นมาเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุประดิษฐานไว้บนดอยแห่งนี้

กาลเวลาเลยผ่าน ต่อมาได้มีนายพรานมาพบเห็นกองหินที่ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ เกิดความศรัทธาอัศจรรย์ใจ จึงได้บอกกล่าวชักชวนให้มวลมหาประชนคนในละแวกนั้นขึ้นไปสักการบูชา และให้ช่วยกันก่อร่างสร้างเป็นพระเจดีย์ขึ้นใหม่ให้ดูดีกว่ากองหินที่มีอยู่เดิม ขณะนั้นเอง ชาวบ้านได้ช่วยกันตั้งชื่อดอยแห่งนี้ ผลสรุปออกมาเป็นเอกฉันท์ว่า “ดอยเส้นเกศ” เหตุผลเพราะว่าเป็นดอยที่บรรจุเส้นผม หรือ เส้นเกศของพระพุทธเจ้านั้นเอง จึงได้สันนิษฐานต่อไปว่า คำว่าดอยเส้นเกศได้ถูกเรียกเพี้ยนมาเป็น “ดอยสะเก็ด” อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *