มหาเจดีย์วัดแสนสุข ชลบุรี

มหาเจดีย์วัดแสนสุข ชลบุรีมหาเจดีย์วัดแสนสุข ชลบุรี

มหาเจดีย์วัดแสนสุข ชลบุรี แลนต์มาร์คสายบุญ ที่พึ่ง สร้างได้ ไม่นาน มีความงามอลังการ นอกจากนั้น ใน
พื้นที่บางส่วนของสงฆ์ครั้งตั้งอยู่ก่อน ถึงปากทางเข้ามหาเจดีย์ ยังมี
ประติมากรรมปูนปั้น สวนพุทธ เมืองสวรรค์ แดนนรก เพื่อเป็น เครื่อง เตือนสติ
ให้ยกเว้นความชั่ว

มหาเจดีย์เกตุ แก้ว ฯ ตั้งอยู่ภายในสุด คนละพื้นที่ กับประติมากรรม ปูนปั้น นรก
สรวงสวรรค์ ถ้หากตั้งการเดินทางจาก google map ว่าวัดแสนสุข ก็จะ
นำทางมายังบประมาณริเวณ ปากทางเข้ ดูปว่ากล่าวมากมายรรมก่อน มาถึง
จุดนี้สามารสอบถามประชาชน ในบริเวณนั้น ได้ ว่า ทางไปมหาเจดีย์เกตุ แก้ว
เข้าทางไหน แล้วหลังจากนั้นขับขี่รถ ผ่านช้มประตู ที่อยู่ ใกล้กับ ที่จอดรถ
เข้าไป โดยประมาณ 1 กิโลเมตร

วัดแสนสุขมหาเจดีย์วัดแสนสุข ชลบุรี

มหาเจดีย์เกตุแก้ว จัด สร้างแบบ เหมือน เจดีย์ วัด อัษฎางคนิ ไม่ต บนเกาะ สี
ชิงชัง สวยสดงดงามเป็นบันไดทอดยาว รอบทิศ โดย บันไดพญานาคมี สี
ที่ไม่เหมือนกัน ในแต่ว่า จุด อีกทั้งสีเหลือง สีเขียวอ่อ น แล้วก็สีฟ้า ข้างใน
เจดีย์ที่นี้ประกอบ พระบรมสารีริกธาตุ พระบรมธาตุ อัญญมณีธาตุ เครื่อง
เทียบเคียง ของถวาย ทอง พร้อมวัตถุบชา ใส่อยู่ ในเจดีย์ที่นี้ เพื่อ คนที่
มากมายราบ ไหว้กำเนิด ความเป็นมงคล

จากมหาเจดีย์ สามารถแวะประติมากรรมปูนปั้น สวนพุทธ เมืองสวรรค์ แดนนรก
ข้างในสวนปั้น เกิดเรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่ คลอด เป็นต้นไป แดนนรก รูป เปรต อสูร
กายขนาดสูงใหญ่ รูปปั้นแสดงบท ลงอาญาต่อผู้ที่ทำชั่วช้ เมื่อ คนทำเลว ลง
นรก มีเนื้อความ เตือนสติ ให้ รำถึกถึง การทำสิ่งที่ดีงาม

แล้วก็ เมืองสวรรค์ รอบๆ
แสดง ภาพ ทวยเทพกวดา ตามลัทธิศาสนาต่างๆufabet ได้แก่ เกิด พระเยซูคริสต์ เจ้า
แม่กวนอิ่ม เทวดาที่พราหมณ์หรื 18 พระอรหันต์ รูปปั้นองค์เทวดาต่างๆ

Maha Chedi Ket Kaew

Maha Chedi Ket Kaew is located in the end. Different areas with stucco sculptures, Heavenly Hell City, if you set up a google map trip that San Suk Temple will first lead to the entrance area At this point, villagers in the neighborhood can ask what way to go to Maha Chedi Ket Kaew, then drive through the arch. Near the parking lot about 1 km.

Maha Chedi Ket Kaew Built like a chedi at Asadan Khanimit Temple on Koh Si Chang, a beautiful naga staircase stretches all around the direction. The Naga staircase has a different color in each point, including yellow, green and blue. With sacred objects Contained in this pagoda In order for those who worship to be prosperous  

From Maha Chedi, you can stop by stucco sculptures, Buddhist garden, Heavenly city, Hell land. From birth onwards, the land of Hell, a large demonic jinn. The statue shows the punishment of the evildoers. When evildoers go to hell There are reminders of good deeds and the city of heaven. The area depicts gods according to various religious creeds such as the birth of Jesus. Guanyin Deity of Brahman religion or 18 Arhat statues of various gods

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *