ตลาดประชารัฐ จังหวัดกำแพงเพชร

ตลาดประชารัฐจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคม สามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุน ในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

เป็นการวางรากฐาน Thailand 4.0 เพื่อดูแลคนไทยทุกคน ให้ก้าวไปพร้อมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงกำหนดให้มีโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ โดยการพัฒนาตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ที่มีอยู่เดิมให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าแต่ละระดับได้มีที่ค้าขายมันจะนำมาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป
ตลาดประชารัฐ ตลาดของประชาชน ณ บริเวณสี่แยกไฟแดง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร จะมีร้านค้ามากมายหลากหลาย ให้เลือกซื้อ เลือกช็อปกัน มีทั้งอาหาร เสื้อผ้า กิ๊ปช็อป และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งจะมีการจัดขึ้นทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 15.00 – 21.00 น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *