ถ้ำผาฆ้อง

ถ้ำผาฆ้อง เป็นถ้ำขนาดกลางบริเวณปากถ้ำจะมีขนาดเล็ก ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยและลำธารไหลผ่าน เป็นน้ำตกขนาดกลาง บริเวณปากถ้ำจะมีขนาดเล็ก

ในถ้ำมีคูหาซึ่งมีหินงอกหินย้อย มีทางน้ำไหลผ่าน อ่านต่อ

แก่งสะม้าเก้าบั้ง

แก่งสะม้าเก้าบั้ง ตั้งอยู่บนแม่น้ำน่านในตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีลักษณะเป็นแก่งหินขวางกั้นลำน้ำน่าน มีอยู่ด้วยกัน 9 ช่วง รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ซึ่งแต่ละช่วงก็มีแก่งหินเล็กใหญ่แตกต่างกันออกไป ในช่วงหน้าร้อนน้ำจะลดระดับลงจนทำให้หินเหล่านี้โผล่ขึ้นมา ระดับน้ำบางจุดก็จะตื้นเขินจนสามารถลงไปเล่นน้ำได้ จึงเหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อนแบบครอบครัว

ปัจจุบันชาวบ้านและหน่วยงานท้องถิ่นได้ร่วมมือกันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม และน่าท่องเที่ยว ถางหญ้าที่รกออก ทำพื้นที่ริมน้ำให้เหมาะสมแก่การลงเล่นน้ำ มีร่มเงาของต้นไม้น้อยใหญ่ พร้อมด้วยขุนเขารอบด้าน และยังมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้ขอพร อ่านต่อ

วัดป่าตาล

วัดป่าตาล ตั้งอยู่เลขที่ 49 บ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะ สงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 37 ตารางวา อาณาเขตมีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 84 ตารางวา วัดป่าตาลสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2325 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2487 มีคณะศรัทธา 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าตาล บ้านต้นดู่และบ้านแม่แต รวม 300 หลังคาเรือน

วัดป่าตาล เริ่มสร้างขึ้นในคราวที่ชนพม่าไตยยองได้อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนาในปี พ.ศ.2348 มาอยู่เมืองลำพูนและ บางส่วนได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ตามชายแดนเมืองเชียงใหม่ด้านทิศใต้

เช่นตำบลบวกค้างในปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้เป็นป่าไม้ไผ่และหญ้าคา ขณะนั้นมีสองตายายมาอาศัยอยู่ทางทิศเหนือของวัดและปลูกฝักทองขึ้นปกคลุมขึ้นที่เป็นกู่ (เจดีย์ร้าง) จึงมองเห็นบริเวณนี้เป็นกู่คงเป็นวัดร้างมาก่อน สมควรจะเป็นวัดสืบต่อไปจึงได้ชักชวนกันแผ้วถางก่อสร้างวัดขึ้นมา และบริเวณที่เป็นกู่คือตรงที่พระประธานในวิหารของวัดทรงประทับอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้

ยุครุ่งเรืองของวัดป่าตาลเมื่อในอดีต สมัยเจ้าอธิการคำอ้าย ปุญญทินโน เป็นเจ้าอาวาสท่านครองวัดนี้นานกว่า 60 ปี (พ.ศ.2450–2513) ได้ทำการสร้างถาวรภายในวัดให้รุ่งเรืองมีพระภิกษุเข้ามาบวชอยู่จำพรรษาอยู่เป็นจำนวนมากจนขนาดที่ว่าวัดใกล้เคียงที่ขาดพระอยู่จำพรรษาต้องมาขอเอาพระจากวัดป่าตาลไปอยู่

อย่างเช่นวัดพญาชมพู อำเภอสารภี เมื่อในอดีตว่าเว้นเจ้าอาวาสศรัทธาชาวบ้านได้มานิมนต์เอาพระอธิการดวงดี สุมโน จากวัดป่าตาลไปเป็นเจ้าอาวาส พระครูรัตนถิราจาร(ครูบาอิ่นแก้ว กาวิโร) วัดศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ก็บวชที่วัดป่าตาลแล้วได้ย้ายไปอยู่ที่เชียงแสนและเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดศรีดอนมูล ดังนั้นพอที่จะแสดงให้เห็นว่าวัดป่าตาลในสมัยก่อนมีความรุ่งเรืองมาตามลำดับ โดยมีเจ้าอาวาสครองวัดและมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาอยู่มิได้ขาดจนถึงปัจจุบัน

การเดินทางมา เมื่อท่านเดินทางมาจากตัวจังหวัด บนถนนสายเชียงใหม่-อำเภอแม่ออน สายตัดใหม่ (ถนนเส้นซุปเปอร์ดอนจั่น) ถึงบริเวณสี่แยกบ้านต้นดู่ ให้เลี้ยวขวา ก็จะเป็นหมู่บ้านต้นดู่และติดๆกันนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านป่าตาล และวัดป่าตาล ภายในวัดก็จะมีถาวรวัตถุประกอบด้วยพระวิหาร

มีพระประธานซึ่งก่อด้วยอิฐถือปูนที่มีพุทธลักษณะอันอ่อนช้อยงดงาม หมู่กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ศาลาบาตร ซุ้มประตูและกำแพง ปัจจุบันทางวัดได้ดำเนินการก่อสร้างพระธาตุเจ้าจอมยอง และวิหารเพื่อไว้ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่คู่วัดขึ้น นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวยองเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้เยี่ยมชม  อ่านต่อ

วัดต้นแหลง

วัดต้นแหลง ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลไทยวัฒนา เป็นวัดโบราณไทยล้านนาสันนิษฐานว่าสร้างประมาณ พ.ศ. 2127 วิหารทรงตะคุ่มหลังคาลาดต่ำ ซ้อน 3 ชั้น ลักษณะเดียวกับบ้านเรือนแบบเดิมของชาวไทลื้อแถบสิบสองปันนา

ผนังเจาะช่องหน้าต่างเล็กๆ เพื่อป้องกันอากาศหนาวเย็น ประตูทางเข้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก เพื่อให้แสงแรกของวันสาดส่องมาต้ององค์พระประธานและเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาในวิหารมุ่งความสนใจไปที่องค์พระประธาน ทั้งยังก่อให้เกิดบรรยากาศที่สงบนิ่งเหมาะกับการน้อมจิตสู่สมาธิ  อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแควน้อย

อุทยานแห่งชาติแควน้อย เดิมเป็นพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว และวนอุทยานแห่งชาติภูแดงร้อน มีสภาพป่าข้างเคียงมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะประกาศเป็นเขตอนุรักษ์

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เพิ่มมากขึ้น กรมป่าไม้จึงได้มี คำสั่งที่ 911/2537 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 ให้นายจงคล้าย วรพงศธร นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปควบคุมดูแลรักษาพื้นที่และสำรวจพื้นที่ป่าดังกล่าวเพื่อประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติโดยได้ให้ชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว”

เกิดจากแม่น้ำแควน้อย ที่ไหลผ่านเกาะแก่ง และสันดอนกลางแม่น้ำแควน้อย บริเวณบ้านแก่งเจ็ดแคว หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในเขตวนอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว ทำให้แม่น้ำแควน้อยไหลแยกเป็นสายน้ำ จำนวน 7 สาย เช่น น้ำตกแก่งเจ็ดแคว น้ำตกแก่งลานกอย น้ำตก แก่งโจน แก่งวังควาย แก่งวังซาง จึงเรียกกันว่า “แก่งเจ็ดแคว”

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546 อนุมัติให้ก่อสร้างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่บ้านคันโช้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก มีระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (พ.ศ.2546 – พ.ศ.2554) โครงการเขื่อนแควน้อย

เป็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำกักเก็บสูงสุด 769 ล้าน ปิดกั้นลำน้ำแควน้อย ที่รับน้ำมาจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในเขตอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา อ่านต่อ

บ่อพุน้ำร้อนโป่งกระทิง

น้ำพุร้อนโป่งกระทิง ตั้งอยู่ที่บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบึง กิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี

เป็นบ่อน้ำร้อนแบบบ่อธรรมดา ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เมตร ความร้อนประมาณ 65 องศาเซลเซียส เป็นแหล่งท่องเที่ยวการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ และสถานที่กางเต็นท์ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เมื่อมีคนจำนวนมากมายืนล้อมรอบบ่อและช่วยกันปรบมือ หรือ เคาะทำเสียงดัง น้ำในบ่อจะเริ่มเดือดจนมีพรายน้ำพุพุ่งมาเหนือผิวน้ำ

ใกล้กันมีบ่อน้ำเล็ก ๆ สำหรับอาบน้ำร้อนได้ แต่ผู้ที่จะลงอาบน้ำร้อนจะต้องลงไปแช่น้ำเย็นที่อยู่บริเวณใกล้กันเสียก่อน ซึ่งน้ำเย็นนี้เป็นน้ำแร่ที่ไหลมาจากธรรมชาติ เพื่อให้ร่างกายได้ปรับอุณหภูมิ เพราะหากลงไปแช่น้ำร้อนทันที ก็อาจเกิดอันตรายได้ เพราะปรับอุณหภูมิไม่ทัน อ่านต่อ

หัวนายแรง เขาเก้าแสน

หัวนายแรง เขาเก้าแสน จาก ตำนานเล่าขานมาว่า มีชายคนหนึ่งนำสมบัติมาฝังไว้ที่นี่ ซึ่งเชื่อกันว่าหากใครเป็นลูกเป็นหลานจะสามารถผลัดหินให้ตกลงไปในทะเลได้และได้รับทรัพย์สมบัติที่ถูกฝั่งอยู่ อ่านต่อ

กลุ่มโคขุนหนองแหน

กลุ่มโคขุนหนองแหน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านปศุสัตว์แห่งใหม่ของจังหวัดยโสธร พร้อมเปิดฟาร์มต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสกับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนคนเลี้ยงโคขุนคุณภาพที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ อ่านต่อ

อุทยานราชภักดิ์

อุทยานราชภักดิ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่กองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ 222 ไร่เศษ ภายในจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ไทยขนาดใหญ่

เพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม ทั้ง7พระองค์ ในอิริยาบถทรงยืน หล่อด้วยโลหะสำริดนอก มีความสูงเฉลี่ยถึง 13.9เมตร อ่านต่อ

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธิ

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธิ จากการสัมภาษณ์ แม่นภา สุยะใหญ่ สมัยที่ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทอผ้า ได้ให้ข้อมูลว่า
“สมัยที่เริ่มทอตอนนั้นอายุประมาณ ๑๔-๑๕ ปี และได้เลิกทอผ้าไป เพราะไปมีครอยครัว

ในสมัยก่อนนั้นไม่มีคนซื้อผ้า หรือไม่มีตลาดนการขายผ้า ส่วนมากคนจะทอไว้ใส่เองจึงทำให้ไม่มีคนนิยมทอผ้า แต่หลังจากกนั้นก็มีแหล่งทอผ้าที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ไปรับจ้างทอผ้าลักษณะคล้ายกับผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆ จึงทำให้มีรายได้เล็กๆน้อยๆจากการทอผ้าแต่เจ้าของได้เลิกกิจการไปทำห้ไม่มีงานทำจึงหยุดไป อ่านต่อ